Bevarande av Exteriör

RIKTLINJER VID RENOVERING

Husens kubistiska influenser förstärks av färgvalen med vita väggar och svart/mörkgrön-målade träpartier. Samfällighetens ambition är att bevara området i enlighet med detta.

För bibehållandet av områdets karaktär och arkitektoniska värde, är det viktigt att färgskalan behålls enhetlig, liksom proportioner på fönster och dörrar.

Följande riktlinjer rekommenderas om du funderar på att renovera eller måla om utsidan av ditt hus:

– Putsade väggar och balkongskivor målas vita

– På all liggande trall används svart lasyr

– På stående panel används grönsvart färg

– Förändring av fönster, dörrar och trappor, balkongräcken, med mera, bör göras så att den inte påverkar helhetsintrycket av kvarteret.

– Vid installation av solceller bör dessa installeras på ett sådant sätt att de inte sticker upp ovanför takplåtar. Mer information kan fås av bevarandegruppen.

Svart lasyr och grönsvart färg erhåller ägaren kostnadsfritt från samfälligheten. Alla styrelsemedlemmar har nyckel till förråden där färgen förvaras. Kontakta någon i styrelsen för att låna nyckel. Om färgen är slut eller är på väg att ta slut så kontakta vaktmästeriansvarig.

Kontakta gärna föreningens bevarandegrupp om du står i begrepp att göra förändringar på ditt hus och är osäker på huruvida dessa ligger utanför ovan nämnda riktlinjer, eller vill ha råd om detta. I gruppen ingår f n Mats Jerkeman,  mats.jerkeman@med.lu.se, Lotta Eker, lotta.eker@gmail.comoch Elisabeth Sonesson, elisabeth.sonesson@hansabiopharma.com.