Ny på Persikan

Jag är ny medlem och önskar access till persikan.se

Registrera dig som medlem under “login. När du godkänts av webadmin kommer du komma åt mer innehåll på Persikan.se

Håll dig uppdaterad - Gå med i Persikans Discord server eller prenumerera på email notifieringar

Discord är ett chatt program for text, röst och video kommunikation (likt Messenger). Vi använder det som komplement till vår webbsida för att sprida information inom persikan (via meddelande kanalen) På persikans Discord server kan man som medlem kommunicera med andra medlemmar, grupper av medlemmar eller styrelsen, via någon av de chattkanaler vi skapat. All kommunikation som sker på vår  server är bara tillgänglig för persikans medlemmar.

För vidare instruktion  hur man ansluter sig till Persikans Discord server eller prenumererar på email notifieringar, klicka på knappen nedan

Krävs att du är registrerad medlem på persikan.se

Adressuppdatering till HSB

HSB, som sköter vår finansiella förvaltning, hämtar uppgifter för debiteringslängden från fastighetsregistret på länsstyrelsen. För att fakturan för månadsavgiften skall hamna rätt behöver du som köpare anmäla ägarbyte till HSB. Köparen aviseras hela kvartal (3 fakturor åt gången) från kommande kvartalsstart efter tillträdet. Om du är ansluten till Kivra, så skickas fakturan dit.  Är tillträdet 1 Jan aviseras köpare från det datumet. Är tillträdet den 2 Jan aviseras köparen från 1 Apr. Aviseringsperioderna börjar: 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 och fakturan skickas ca en månad i förväg. Avgiften betalas månadsvis.

Adressuppdatering görs med nedanstående formulär som automatiskt skickas till hyresavdelningen-lund@hsb.se. Kontakta persikans styrelse på info@persikan.se om du inte vill fylla i uppgifterna i ett webb formulär, så mailar vi över en pdf istället

Kräver att du är registrerad medlem på persikan.se