GDPR

Persikans samfällighetsförening Personuppgiftspolicy, GDPR och kameraövervakning

Allmänt om Persikans personuppgifts policy:
 

Från den 25e Maj 2018 gäller den nya personuppgiftsförordningen GDPR

Persikans samfällighetsförening (hädanefter kallad Persikan) behandlar personuppgifter om samfällighetens medlemmar. Personuppgiftsansvarig (PUA) för Persikan är styrelsen. PUA bestämmer vilka uppgifter som skall behandlas och vad ändamålet med behandlingen är. GDPR-förordningen föreskriver bland annat att alla som behandlar personuppgifter skall informera de som berörs. GDPR kräver att vi tydligt informerar om vilka uppgifter som vi behandlar, på vilket sätt de behandlas samt med vilka tredje parter som eventuella uppgifter delas.

Mot denna bakgrund vill Persikan härmed lämna följande information: 
Persikans GDPR Policy