Styrelse

Persikans styrelse 2022-2023

Ordförande from 2022-11-09
Sara Lundahl (P63)

Sekreterare
Monica Boss Holmgren (P27)

Övriga uppdrag: 

Kassör
Martin Hellmark (P13)
tel: 0705-181007

Övriga uppdrag: Webadmin, Discord admin, GDPR ambassadör, IT admin

Vaktmästeriansvarig
Lars Arkander (P73)
tel: 0705-520006

Övriga uppdrag: Kameraövervakningskontakt (Securitas)

Suppleant
Mattias Hall (P69)

Orförande tom 2022-11-08
Håkan Svenbro (P59)