Styrelse

Persikans styrelse 2022-2023

Ordförande
Håkan Svenbro (P59)

Sekreterare
Monica Boss Holmgren (P27)

Övriga uppdrag: 

Kassör
Martin Hellmark (P13)

Övriga uppdrag: Webadmin, Discord admin, GDPR ambassadör

Vaktmästeriansvarig
Lars Arkander (P73)

Övriga uppdrag: Kameraövervakningskontakt (Securitas)

Suppleant
Sara Lundahl (P63)

Suppleant
Mattias Hall (P69)