Trivselföreskrifter

Gårdarna

Persikan är ett bilfritt område och fordonstrafik förbjuden råder på kvartersmarken utom på parkeringarna. Cykel får ansvarsfullt och på egen risk framföras. Fastighetsägarna får under eget ansvar lossa och lasta under förhållanden som kräver detta. 

Det är inte tillåtet att parkera på samfällighetens mark framför egen fastighet. Det är förbjudet att ladda elbil när den står på samfällighetens mark vid egen fastighet. 

Tänk på att visa hänsyn kvällstid och nattetid ute på gårdarna.

Parkeringarna

Det är endast tillåtet att parkera på angivna parkeringsplatser. Parkera bilarna innanför de vitmålade linjerna för att inte hindra inkörning i garagen. Besöksparkering finns på kommunal gata. Det är inte tillåtet att ladda elbil eller annat via samfällighetens elanläggning. 

Garagen tillhör samfällighetens anläggning, tänk på brandrisken. 

Gröningen

Vissa fastigheters baksida gränsar mot samfällighetens gröning. Samfällighetens mark börjar utanför förrådet och det är viktigt att tänka på när man nyttjar denna mark att den inte är privat utan ligger på samfällighetens område.