Web admin

Om persikans websida

Persikans websida är gjord i WordPress med temat: Astra och plug-inet: Elementor, för sid och post design. Persike webben bor på ett webhotell hos Loopia “Privat paketet”.

Läs mer om att skapa hemsida med WordPress hos Loopia

Grunden till sidan är gjord enligt tutorialen: “How to make a Website with Astra, 2020 (Astra Theme tutorial + Elementor)

 

Plug-in

Persikans websida använder följande plugin:

 • Akismet: Antispam. Förhindraar spam registreringar och email formulär
 • All-in-one WP Migration by SerMask: För säkerhetskopiering och migrering av webplatsen. Kan vara bra om man vill flytta hela sidan till en localhost
 • Content Control by Code Atlantic: För att hantera acessrättigheter till sidor 
 • Easy WP SMTP by wpecommerce: För att skicka mail från websiten
 • Elementor by elementor.com: För att bygga websidor
 • Email subscribers & Newsletters by Icegram: Hanterar prenumerationer ss automatiska mailutskick till de som väljer att prenumerera
 • Ultimate Member by Ultimate Member: Hanterar registrering/avregistrering och behörigheter för medlemmar på websidan. Medlemmar måste valideras av webadmin.
 • Ultimate Member -reCAPTCHA by Ultimate Member. För att förhindra bottar registrerar dig. reCAPTCHA tjänsten konfigureras på persikans Google konto
 • Velvet Blues Update URLs by VelvetBlues.com
 • Void Elementor Post Grid Addon for Elementor Page builder by Void Coders: Skapar Persikans Blog sida (Inlägg) utifrån de blogsidor som fins på siten
 • WPDiscuz: Kommentarsformulär för Posts
 • WPforms Lite by WPForms: För kontakt formulär ss kontakta styrelsen, Anmäl ny ägare, ansök om Discord access

Skapa en ny sida

 • Gå till Persikans wordpress dashboard och välj “add new” under menyn: “pages”
 • Namnge sidan till något lämpligt
 • Under settings, längst till höger välj:
  •  Template: Elementor full width
  • Transparent header: Enabled
 •  Välj Publish uppe till höger (2 ggr)
 • Editera sidan med Elementor genom att välja “Edit with Elementor”
Läs in en mall av en persike sida:
 •  Klicka på folder symbolen stax ovanför texten “Drag widget here”
 • Välj My Templates
 • Välj mallen “Persikan page template low”. (insert) Det ger ett enhetligt intryck om alla undersigor är gjorda efter samma mall
 • Namnge sidan
Nu är du redo att börja bygga sidan och glöm inte att välja “update” längst ner till vänster för att spara sidan

Länka in sidan i meny strukturen och se till att den visas för besökare med en viss behörighet

Skapa och länka en sida:

 • Detta kan göras på flera sätt, jag beskriver ett här.
 • Gå till “Customize”. Genom att klicka på “Visit Site” när du befinner dig i dashboarden. Visit site dyker upp när du hoovrar över Persikan med den lilla hussymbolen i wordpress huvudet
 • Välj “Customize”
 • Välj Menus
 • Välj “Navigation”
 • Välj Add Items
 • Välj under pages kan du välja sidan du lill lägga till. Sen kan du dra den till rätt ställe i menystrukturen
 • Dra sidan dit du vill ha den i strukturen. Notera att undersidor skapas genom att dra och släpp sidan lite till höger om huvudmenuyn

Sätt behörighet till menyn, så att den visas för rätt kategori besökare:

 • Gå tillbaka till dashboarden 
 • Välj Menus under “Appearance”
 •  I “Menue Structure”: Klicka på nedåt pilen till höger om sidan du vill sätta behörighet för
 • I rutan under “Who can see this link” välj vilken categori besökare som sidan skall visas för. Välj “Everyone” om du vill att alla (även icke inloggade) besökare skall se sidan. Välj “Logged in users” om du vill begränsa tillgängligheten
 • Om du valde “Logged in users” kan du välja vilken kategori av användare som kan se sidan (admin = administrator, styrelsen = Editor, medlem = Subscriber).
 • Välj “Save Menu” längst ner till höger, för att spara menyn
 Klart, inspekterar resultatet. den nya sidan skall nu dyka upp på önskat ställe

Lösenordsskydda sidan om den inte skall vara publik

Föregående steg, dvs att inte visa en sida i menyn, räcker inte för att skydda en sida från att vara publik. Om man kommer över direktlänken till tex en sida avsedd inloggade användare kommer man in på den som icke inloggad. För att förhindra detta måste man lösenordsskydda själva sidan (låsa ner sidan). Detta görs med plug-inet: Content control. 

Nedlåsning av en sida görs på följande sätt:

 • Gå till  Worpress Dashboarden och välj settings -> Content Control 
 • Välj den restriktion du vill att sidan skall höra till. tex om den bara skall vara åtkomlig för styrelsen och inloggade medlemmar välj “Pages restricted to subscriber, editor and admin” / Edit
 • Under fliken Content väljer man den sidan man vill åtkomstskydda. 
 •  Välj update och valet sparas
Nya sidor under menyn “För Styrelsen” behöver man inte sätta separat nedlåsning för, eftersom restriktionen är satt för alla undersidor till “För Styrelsen

Lägg till ett nytt inlägg

Gå till persikans wordpress dashboard och välj “add new” under menyn: “posts” 

 • Fyll i rubriken på “Add Title”
 • Se till  följande inställningar till höger (post settings), är gjorda
  • Template: “Default template”
   (Om man väljer “elementor full width” kommer inte kommentarerna att visas)
 • För säkerhets skull välj “Save Draft”. Välj inte “publicera i detta läge eftersom du kommer att notifiera alla att ett nytt inlägg är publicerat. Det är ju synd eftersom inlägget är tomt

Nu är det dags att skriva texten i inlägget.

 • Välj “Edit with Elementor” högst upp på sidan
 • Redigera din text som vanligt med sideditorn Elementor
  • Klicka på “+” i rutan “Drag widget here” och välj önskad formatering. Jag brukar använda den med två text areor varav en mindre till höger
 • När du är klar, klicka på update eller “publish” så publiceras inlägget och notifieringar går ut till alla som prenumererar på inlägg

Lägg upp ett nytt protokoll på sidan Mötesprotokoll

Lägg till pdf filen i mediabiblioteket på Persikan.se:

 • Spara pdf filen lokalt på din dator
 • Gå till wordpress dashboarden och välj “Media” + “add new”
 • Dra in filen (eller välj). Nu ligger filen i wordpress medie bibliotek och kan smidigt länkas in
 • Om du klickar på filen i mediebiblioteket kommer en ruta upp med länken till filen. Här kan du  kopiera länken, som du kommer behöva senare, så slipper du navigera tillbaka senare

Uppdatera sidan “Mötesprotokoll” och länka in filen

 • Gå till persikans wordpress dashboard och välj “pages”
 •  Välj sidan “Mötesprotokoll” och “Edit with Elementor”
 •  Klicka på texten (den lilla pennan längst upp till höger). för att öppna texteditorn. Det funkar bäst att editera i text editorn till vänster sida.
 • Lägg till en rad med lämplig text
 •  Markera texten och välj länk symbolen. Klistra in länken som du sparade tidigare. Klicka på kugghjulet och välj “öppna som ny sida”
 • Välj “update” längst ner till vänster för att spara sidan
Nu är du klar. Navigera dig tillbaka till mötesprotokollssidan och testa så länken fungerar

Hantering av medlemmar

Hantering av medlemmar sker med pluginet Ultimate Member. Webadmin ansvarar för godkännande av nya medlemmar och avregistrereing av utflyttade medlemmar. Konfiguration och funktion framgår av instruktions videon i marginalen. Persikans grundkonfiguration är:

 • När en ny medlem registrerar sig måste webadmin godkänna medlemmen innan denne kommer åt innehållet under medlemsinloggning. Webadmin får mail på webadmin@persikan.se när en ny medlem registrerar sig. 
 • Styrelse medlemmar regisstrerar sig som vanlig medlem  (subscriber) och blir berfordrad till editor och kommer därmed åt innehåll för styrelsemedlemmar

Godkännande av ny medlem:

 • Från WP dashboarden, gå in under users
 • bocka för de ansökningar som kommit in (med status “pending”)
 • I drop down menyn ovanför medlemslistan, välj UM Action “Approve Membership” eller reject för den delen om det är en obehörig som registrerat sig
 • Apply

Befordran av medlem till styrelse rättigheter eller Admin rättigheter:

 • Godkänn medlem enligt ovan
 • Välj pss “Change role to” editor för styrelse medlem eller administrator för den eller de som skall vara web admins

Avgående styrelse:

Glöm inte ändra tillbaka rollerna till subscriber för avgående styrelsemedlemmar. Tillträdande webadmin ansvarar för ehörigheterna för styrelsemedlemmar

Antispam

Akismet anti spam skyddar sidans formulär från bottar och spam mail

Arbetsflöde - localhost (avancerade användare)

Om man skall göra större uppdatering av sidan kan det vara lämpligt att göra det på en lokal dator. Det gåräven utmärkt att jobba direkt på live sidan persikan.se/wp-admin

 • Installera en LAMP stack på din dator enligt lämplig instruktion tex denna för Linux-Ubuntu eller denna för windows
 • Kör All-in-one WP migration – export för att skapa en back-up av sidan (siten). Ladda ner back-upen från persikan.se till din lokala dator.
 • Kör All-in-one WP migration på din localhost och importera sidan 
 • Editera sidan lokalt på localhost
 • När du är klar migrera upp sidan igen till live siten persikan.se
 • Se till att alla länkar är https:// genom att använda tillägget Blue Velvet update URLs enligt denna instruktion