March 2022

Årsmöte 2022

Tisdagen den 26 April kl 19:00 äger samfälligheten Persikans årsmöte rum i Järnåkraskolans matsal. För att få en bild av de frågor som kommer att tas upp ber vi i styrelsen er att gå in på Persikans hemsida under https://persikan.se/arsmote/ och där gå igenom bakgrunden till de frågor som kommer att tas upp. De viktigaste handlar …

Årsmöte 2022 Read More »

Persikan Vision 2030

Bakgrund Våra fastigheter och de anläggningar som vi äger gemensamt (samfällighetens gemensamhetsanläggning) har passerat 50 år. Ett flertal större poster i Persikans underhållsplan faller ut under kommande period fram till 2030. Detta medför att vi under denna period har en ”puckel” av underhållsprojekt som vi kommer behöva driva. Detta dokument syftar till att beskriva våra …

Persikan Vision 2030 Read More »