Uncategorized

Årsmöte 2023

Torsdagen den 27 April kl 19:00 äger samfälligheten Persikans årsmöte rum i Järnåkraskolans matsal.  För att få en bild av de frågor som kommer att tas upp ber vi i styrelsen er att gå in på Persikans hemsida under https://persikan.se/arsmote/ och där gå igenom bakgrunden till de frågor som kommer att tas upp. Info kommer även att …

Årsmöte 2023 Read More »

Bygglov för solceller behövs inte längre

Bygglov krävs inte längre för solceller på Persikan. Artikeln “Solceller på Persikan” har uppdaterat 230206 i linje med kommunens omvärdering av vilka byggnader som kräver bygglov för solceller ur kulturmiljösynpunkt. Därmed förenklas processen för att installera solceller väsentligt för oss. Röd markering nedan anger kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Läs mer HÄR på Lunds kommuns hemsida

Månadsvis fakturering från Jan 2023

Under en tid har vi haft problem med att HSB fakturerat medlemmar med lite olika intervall. Från och med Januari 2023 har vi bett HSB fakturera alla medlemmar månadsvis. Det innebär att ni nu i december fick fakturorna för Jan, Feb och Mars i Kivra. Var observant så ni betalar rätt faktura resp månad /Styrelsen

Medgivande till Elbilsladdare

Som ni säkert sett har vi delat ut information och en medgivandeblankett i brevlådorna under onsdagen.  För eventuella frågor, vänligen kontakta Urban Ståhl (Persikevägen 25) eller Hampus Holmgren (Persikevägen 27). Det går även att ställa frågor i kommentarsfältet nedan för detta inlägg Vi önskar ditt underskrivna medgivande lämnat i samfällighetens brevlåda (på muren vid den …

Medgivande till Elbilsladdare Read More »

Kodlås på Persikan

På Torsdag den 24 November kommer låsen till soprummen monteras. Information om koden har under onsdagen delats ut i era brevlådor. Soprumsnycklarna används fortfarande till containern, så släng inte nyckeln Färgrummet har sen en tid tillbaka kodlås. Behöver du hämta färg kontakta någon i styrelsen tex vaktmästeriansvarig. Kontaktinformation ligger på persikan.se /Styrelsen

Elbilsladdning – ett räkneexempel

På extramötet den 16e Nov, 2022 kom det upp endel frågor om kapaciteten på elbilsladdarna. Kapacitet Här kommer en liten sammanställning av kapaciteten per parkering för några olika säkringsalternativ. Notera att ström, tillgänglig effekt och mil gäller per parkering och altså delas mellan de bilar som är inkopplade. I räkneexemplet har jag antagit att energiförbrukningen …

Elbilsladdning – ett räkneexempel Read More »

Extrastämma den 8e November

Den 8e November 2022, kl 19:00 håller Persikans Samfällighetsförening extrastämma i Järnåkraskolans matsal. Mer information kommer att skickas ut senast 2v innan mötet, och finns tillgängligt på: https://persikan.se/arsmote/ Preliminär Dagordning: Beslut om bildande av GA:3 för utrustning för elbilsladdning. Information om konsekvenser ss kostnader och valmöjligheter för samfällighetens medlemmar. Godkännande av inriktning för renovering av …

Extrastämma den 8e November Read More »