Uncategorized

Elbils info

I dagarna har vi alla fått individuella brev från Lantmäteriet med information om att de har påbörjat behandling av vår ansökan att upprätta en ny gemensamhetsanläggning som ska hantera framtida elbilsladdning. Väntan har varit lång men vi hoppas att det nu går fortare. I brevet nämns information om debitering. Detta kan du som fastighetsägare bortse …

Elbils info Read More »

Elbesiktning av garagen v31

Under v31 kommer Lunds byggnadselektriska besiktiga våra elinstallationer i garagen och på gårdarna. Elektrikern kommer att gå in i samtliga garage med huvudnyckel. Se till att inget står i vägen för elinstallationerna.  Om ni vet att något elektriskt behöver åtgärdas i ert garage får ni gärna ange det i kommentarsfältet nedan. Glöm inte ange garagenummer

Årsmöte 2023

Torsdagen den 27 April kl 19:00 äger samfälligheten Persikans årsmöte rum i Järnåkraskolans matsal.  För att få en bild av de frågor som kommer att tas upp ber vi i styrelsen er att gå in på Persikans hemsida under https://persikan.se/arsmote/ och där gå igenom bakgrunden till de frågor som kommer att tas upp. Info kommer även att …

Årsmöte 2023 Read More »

Bygglov för solceller behövs inte längre

Bygglov krävs inte längre för solceller på Persikan. Artikeln “Solceller på Persikan” har uppdaterat 230206 i linje med kommunens omvärdering av vilka byggnader som kräver bygglov för solceller ur kulturmiljösynpunkt. Därmed förenklas processen för att installera solceller väsentligt för oss. Röd markering nedan anger kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Läs mer HÄR på Lunds kommuns hemsida

Månadsvis fakturering från Jan 2023

Under en tid har vi haft problem med att HSB fakturerat medlemmar med lite olika intervall. Från och med Januari 2023 har vi bett HSB fakturera alla medlemmar månadsvis. Det innebär att ni nu i december fick fakturorna för Jan, Feb och Mars i Kivra. Var observant så ni betalar rätt faktura resp månad /Styrelsen