Uncategorized

Lundaförslag – med anl av elbilsladdning

Lundaförslag är ett sätt att föreslå idéer till kommunens politiker. Förslag med mer än 100 röster behandlas av den nämnd som frågan berör. Man kan läsa mer på Lunds kommun under Lundaförslaget.  Nyligen lades det upp ett förslag om att sänka eller helt avskaffa kostnaden för att ändra i samfälligheters anläggningsbeslut, map elbilsladdning.  Vi försöker …

Lundaförslag – med anl av elbilsladdning Read More »

Nytt Miljörum

Persikans vattenavhärdningsanläggning har gjort sitt. Under hösten har vi rivit ut utrustningen för att ge plats åt sopkärlen på den nordöstra parkeringen. Det gamla soprummet kommer att användas som bla färgförråd och för att ge Samhall lite mer utrymme. 

Elbilsladdning

Elbilsladning Det har kommit till styrelsens kännedom att laddning av elbilar sker i garagen. Detta är absolut förbjudet. Kostnaden för elen som förbrukas i garagen tillfaller samfälligheten och inte den privata fastigheten. Elanläggningen, från 1968, är inte dimensionerad för detta vilket ökar brandrisken. För mer information, se följande länkar: https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elsak_informationsbehov_laddningsinfrastruktur_2014.pdf https://www.nyteknik.se/fordon/elsakerhetsverket-var-medveten-om-riskerna-med-att-ladda-elbilen-6393243 Som tidigare meddelats så …

Elbilsladdning Read More »