Uncategorized

Info om elbilsladdning på persikan

Nuläge Det har varit lite tyst om planerna för elbilsladdning på Persikan. Det innebär dock inte att vi inte arbetat med frågan. Styrelsen tillsammans med elbilsgruppen har under året övervägt 7st olika alternativ att komma vidare. Ägandeformen samfällighet medför att det blir betydligt mer komplicerat än för bostadsrätter eller fristående fastigheter, med garage i direkt …

Info om elbilsladdning på persikan Read More »

Årsmöte 2022

Tisdagen den 26 April kl 19:00 äger samfälligheten Persikans årsmöte rum i Järnåkraskolans matsal. För att få en bild av de frågor som kommer att tas upp ber vi i styrelsen er att gå in på Persikans hemsida under https://persikan.se/arsmote/ och där gå igenom bakgrunden till de frågor som kommer att tas upp. De viktigaste handlar …

Årsmöte 2022 Read More »

Persikan Vision 2030

Bakgrund Våra fastigheter och de anläggningar som vi äger gemensamt (samfällighetens gemensamhetsanläggning) har passerat 50 år. Ett flertal större poster i Persikans underhållsplan faller ut under kommande period fram till 2030. Detta medför att vi under denna period har en ”puckel” av underhållsprojekt som vi kommer behöva driva. Detta dokument syftar till att beskriva våra …

Persikan Vision 2030 Read More »

Lundaförslag – med anl av elbilsladdning

Lundaförslag är ett sätt att föreslå idéer till kommunens politiker. Förslag med mer än 100 röster behandlas av den nämnd som frågan berör. Man kan läsa mer på Lunds kommun under Lundaförslaget.  Nyligen lades det upp ett förslag om att sänka eller helt avskaffa kostnaden för att ändra i samfälligheters anläggningsbeslut, map elbilsladdning.  Vi försöker …

Lundaförslag – med anl av elbilsladdning Read More »

Motstånd i elbilsfrågan

Vår ansökan till Energimarknadsinspektionen om undantag i nätkoncessionen har fått avslag. Det innebär att som det ser ut nu kommer inte enskilda fastighetsägare få dra kabel mellan sin fastighet och en laddstolpe på parkeringen. Vi har tolkat motiveringen som att vi uppfyller kraven på undantag på alla punkter utom en: Ägandeförhållandena mellan de två punkterna …

Motstånd i elbilsfrågan Read More »

Nytt Miljörum

Persikans vattenavhärdningsanläggning har gjort sitt. Under hösten har vi rivit ut utrustningen för att ge plats åt sopkärlen på den nordöstra parkeringen. Det gamla soprummet kommer att användas som bla färgförråd och för att ge Samhall lite mer utrymme.