Uncategorized

Extrastämma den 8e November

Den 8e November 2022, kl 19:00 håller Persikans Samfällighetsförening extrastämma i Järnåkraskolans matsal. Mer information kommer att skickas ut senast 2v innan mötet.  Preliminär Dagordning: Beslut om bildande av GA:3 för utrustning för elbilsladdning. Information om konsekvenser ss kostnader och valmöjligheter för samfällighetens medlemmar. Godkännande av inriktning för renovering av parkeringsmurar Beslut om ny ordförande …

Extrastämma den 8e November Read More »

sommarfest 2022

Efter två inställda sommarfester gör vi ett nytt försök i år. Den 26e Augusti, kl 18:00 träffas vi på gröningen med egen medtagen mat och dryck. Ta även med stolar och vid behov bord, så arrangerar vi långbord.  /Styrelsens

Info om elbilsladdning på persikan

Nuläge Det har varit lite tyst om planerna för elbilsladdning på Persikan. Det innebär dock inte att vi inte arbetat med frågan. Styrelsen tillsammans med elbilsgruppen har under året övervägt 7st olika alternativ att komma vidare. Ägandeformen samfällighet medför att det blir betydligt mer komplicerat än för bostadsrätter eller fristående fastigheter, med garage i direkt …

Info om elbilsladdning på persikan Read More »

Årsmöte 2022

Tisdagen den 26 April kl 19:00 äger samfälligheten Persikans årsmöte rum i Järnåkraskolans matsal. För att få en bild av de frågor som kommer att tas upp ber vi i styrelsen er att gå in på Persikans hemsida under https://persikan.se/arsmote/ och där gå igenom bakgrunden till de frågor som kommer att tas upp. De viktigaste handlar …

Årsmöte 2022 Read More »

Persikan Vision 2030

Bakgrund Våra fastigheter och de anläggningar som vi äger gemensamt (samfällighetens gemensamhetsanläggning) har passerat 50 år. Ett flertal större poster i Persikans underhållsplan faller ut under kommande period fram till 2030. Detta medför att vi under denna period har en ”puckel” av underhållsprojekt som vi kommer behöva driva. Detta dokument syftar till att beskriva våra …

Persikan Vision 2030 Read More »

Lundaförslag – med anl av elbilsladdning

Lundaförslag är ett sätt att föreslå idéer till kommunens politiker. Förslag med mer än 100 röster behandlas av den nämnd som frågan berör. Man kan läsa mer på Lunds kommun under Lundaförslaget.  Nyligen lades det upp ett förslag om att sänka eller helt avskaffa kostnaden för att ändra i samfälligheters anläggningsbeslut, map elbilsladdning.  Vi försöker …

Lundaförslag – med anl av elbilsladdning Read More »