Uppdatering om elbilsladdarna

Det ser nu ut som om Persikans elbilsladdare , som diskuterat under lång tid äntligen blir verklighet. I November 2023 inrättade Lantmäteriet en ny gemensamhetsanläggning (GA:3) för infrastruktur för laddning av elbilar. I december ansökte vi om bidrag från Naturvårdsverket. Handläggningstiden uppskattas till 5 månader vilket betyder att vi under våren kommer kunna dra igång nästa fas av projektet. Vi har redan påbörjat upphandlingen av laddare, installation och debiteringslösning. Om allt faller på plats tror vi att vi redan under första halvan 2024 kommer kunna påbörja installationen och att vi under 2024 kommer ha en lösning på plats för alla som vill kunna ladda.

Som vi tidigare gemensamt beslutat kommer en uttaxering från medlemmarna på upp till 15000kr göras för att finansiera våra 51 laddare. Vår preliminära budget är att netto kostnaden för medlemmarna kommer bli 12000kr. För att kunna agera så fort tillfälle ges kommer vi därför inom kort att skicka ut en avi för inbetalning av 12000kr, med förfallodag sista Mars.

/Styrelsen och Elbilsgruppen

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments