Extradebiteringar 2024

HSB har missat att skicka ut extradebiteringen på 5000kr, som borde kommit i Maj.  My plan är: Juli avi: 5000kr  Extradebitering för underhåll enl beslut på Årsstämman 2024 September avi: 7000kr, enligt plan. Extradebitering för underhåll enl beslut på Årsstämman 2024 /Styrelsen

Extradebiteringar 2024 Read More »