VVS underhåll

Referensmaterial

Video material: Finns på USB minne i Persikeförrådet

  • 2018-2022: “Persikan år 2018-2022”

Översiktsritning över  rörinstallationer
Kompletta VVS ritningar
Arkiv: Material för  2018 kontroll och påföljande åtgärder, excl video
Arkiv: Material för  2020 kontroll och påföljande åtgärder, excl video
Arkiv: Uppföljning efter renovering 2021, excl video
Arkiv: Blandat material
Omdragning Persikevägen 41

2018

Kontroll 2018: Ordinarie uppföljning enl plan
(kontroll & spolning: 45000kr) 

Åtgärder 2018 – 2019, efter kontroll:
(renovering: 105000kr)

2020

2018-2021 Summering

Riskanalys 2022

Januari 2022 gjordes en riskanalys baserad på Puls material av en oberoende VA konsult, Bengt Mattson på ProjAB. Bedömningen kan summeras med att inga större renoveringsbehov finns inom en 10års period och rätt underhållet klarar det sig med stor sannolikhet 30-40 utan större åtgärder. Alla framtida renoveringar kan ske med sk relining och inget grävarbete kommer behövas. Rekommendationen är att vi skall fortsätta på den inslagna vägen med:

  • Video inspektion och spolning var 3-4e år, och utförande av de underhåll som framkommer
  • Tömma ytvattenbrunnar från slam vart 3e år

Underhålls plan av VVS

2023

Kontroll och spolning och tömning av ytvattenbrunnar
(96000 kr, budget)

2026

Kontroll och spolning och tömning av ytvattenbrunnar
(96000 kr, budget)