Elbilsladdning

Det har kommit till styrelsens kännedom att laddning av elbilar sker i garagen. Detta är absolut förbjudet.   Kostnaden för elen som förbrukas i garagen tillfaller samfälligheten och inte den privata fastigheten. Elanläggningen, från 1968, är inte dimensionerad för detta vilket ökar brandrisken. För mer information, se följande länkar: https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elsak_informationsbehov_laddningsinfrastruktur_2014.pdf https://www.nyteknik.se/fordon/elsakerhetsverket-var-medveten-om-riskerna-med-att-ladda-elbilen-6393243   Som tidigare meddelats […]

Elbilsladdning Read More »