Elbilsladdning

Det har kommit till styrelsens kännedom att laddning av elbilar sker i garagen. Detta är absolut förbjudet.

 

Kostnaden för elen som förbrukas i garagen tillfaller samfälligheten och inte den privata fastigheten.

Elanläggningen, från 1968, är inte dimensionerad för detta vilket ökar brandrisken. För mer information, se följande länkar:

https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/elsak_informationsbehov_laddningsinfrastruktur_2014.pdf

https://www.nyteknik.se/fordon/elsakerhetsverket-var-medveten-om-riskerna-med-att-ladda-elbilen-6393243

 

Som tidigare meddelats så finns det inom samfälligheten en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram förslag på hur man kan förbereda så att elbilar ska kunna laddas på ett för samfälligheten kostnadsneutralt, säkert och hållbart sätt. Om du vill delta i detta arbete så maila ditt intresse till persikan_lund@hotmail.com.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments