November 2021

Motstånd i elbilsfrågan

Vår ansökan till Energimarknadsinspektionen om undantag i nätkoncessionen har fått avslag. Det innebär att som det ser ut nu kommer inte enskilda fastighetsägare få dra kabel mellan sin fastighet och en laddstolpe på parkeringen. Vi har tolkat motiveringen som att vi uppfyller kraven på undantag på alla punkter utom en: Ägandeförhållandena mellan de två punkterna […]

Motstånd i elbilsfrågan Read More »