Motstånd i elbilsfrågan

Vår ansökan till Energimarknadsinspektionen om undantag i nätkoncessionen har fått avslag. Det innebär att som det ser ut nu kommer inte enskilda fastighetsägare få dra kabel mellan sin fastighet och en laddstolpe på parkeringen. Vi har tolkat motiveringen som att vi uppfyller kraven på undantag på alla punkter utom en: Ägandeförhållandena mellan de två punkterna på kabeln är inte identiska. Ena sidan ägs av enskild fastighetsägare och andra sidan av samfällighetens medlemmar.  

Vi kommer att överklaga beslutet och vi jobbar också med alternativa lösningar. Vi från styrelsen är eniga om att den allra bästa lösningen för oss medlemmar vore en egen kabel från fastigheten till parkeringen.  Denna lösning ger större utrymme för enskild fastighetsägare att tex använda egen sol-el, utnyttja bilen för buffring av sol-el och bestämma storlek på säkring, samtidigt som det minimerar administrationen för samfälligheten

/Styrelse

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments