Lundaförslag – med anl av elbilsladdning

Lundaförslag är ett sätt att föreslå idéer till kommunens politiker. Förslag med mer än 100 röster behandlas av den nämnd som frågan berör. Man kan läsa mer på Lunds kommun under Lundaförslaget. 

Nyligen lades det upp ett förslag om att sänka eller helt avskaffa kostnaden för att ändra i samfälligheters anläggningsbeslut, map elbilsladdning. 

Vi försöker i första hand få till en lösning där en kabel går från den enskilda fastigheten till resp parkeringsplats då vi känner att denna lösning vore att föredra.  Plan B kan bli att gå vidare till Lantmäteriet med en ansökan om ändring i vårt anläggningsbeslut, och då är det i vårt intresse att minimera avgiften

Den som känner för att stötta förslaget om att sluta ta betalt för att ge tillstånd till att ladda elfordon vid samfälligheter, kan gå in och rösta HÄR

/Styrelsen

 

 

Subscribe
Notify of