Solceller på Persikan

Det är flera på persikan som frågat mig om vår anläggning för solenergi på Persikevägen 13, så jag bestämde mig att skriva ner mina erfarenheter. Förhoppningsvis svarar det på endel av de frågor man står inför när man funderar på att investera i sol-el och har man väl bestämt sig så hoppas jag att det kan underlätta processen. Jag vill poängtera att jag inte påtar mig något som helst ansvar genom denna beskrivning och jag reserverar mig för ev felaktigheter. All upphandling, installation mm sker helt på egen risk.

Lite kort fakta om min  anläggning som installerades i Januari 2020:

  • 36 st solpaneler av modellen Suntech STP310S-20/Wfhb. Panelerna är på 310W styck och av typen monokristallin kisel. Panelerna har dimensionen 1670x992x35mm
  • Installation på tak: Av sk ballast typ, dvs panelerna ligger förankrade med tyngder på taket. Ingen håltagning i tätskiktet behövs därmed
  • Orientering: Panelerna ligger i ost och västlig riktning
  • Toppeffekt: 11.16kWp
  • Växelriktare: SolarEdge SE15K SetApp. 15kW AC, 3fas
  • Optimerare: 36st solarEdge P300
  • Leverantör: Otovo
  • Garanti: 20 år

Om installationen

Jag har valt att gå in med kabeln i karmen till källarfönstret på framsidan. Invertern har jag satt på väggen i tvättstugan. Det gör att det är nära till elcentralen och man slipper störas av inverterns kylfläkt. Det finns säkert många bra ställen att montera invertern på, men jag ville inte förfula fasaden med en låda på väggen. Invetern ansluts med wifi till internet, vilket gör att man enkelt kan hålla koll på sol-el produktionen via solaredges webbsida eller mobil app.

Bakgrund

Under 2019 gjordes en undersökning av hur man skulle kunna installera solceller på taken på vara fastigheter på Persikan. En mer detaljerad beskrivning av upphandlingen och de resonemang som fördes, finns HÄR. Efter att ha jämfört ett antal olika leverantörer föll valet på Otovo. Det skall nämnas att det finns inget som säger att detta är bäst val idag och det är upp till var och en som vill installera sol-el att välja leverantör. Det man skall tänka på är att panelerna bör installeras på ett sådant sätt att de inte sticker upp mer än ca 10 cm över taket som de ligger på. Detta för att de inte skall synas från sidan. Vi är alla måna om att bevara Persikans utseende. Det krävs dock inte längre bygglov för solceller på persikans fastigheter. För de paneler jag har innebär det en lutning på 5grader, vilket räcker för att vatten och smuts skall rinna av.

Panelerna ligger orienterade i ost resp västlig riktning, vilket kan först tyckas märkligt. Anledningen till denna orientering är:
• Man får in totalt fler paneler och större yta än om man väljer att orientera alla i sydlig riktning
Toppeffekten blir något lägre men får produktion under en längre tid på dygnet. Att ha elproduktion under en sen sommarkväll är bra, eftersom man vanligtvis har högre konsumtion kvällstid, när man är hemma.

Ekonomi

Ekonomin i en sol-el anläggning är givetvis intressant. Det är också väldigt svårt att uppskatta eftersom det beror på en rad faktorer utöver antalet soltimmar och solens elevation. Generellt sett är lönsamheten störst om man själv konsumerar elen man producerar, eftersom det innebär att man slipper köpa motsvarande energi från nätet. Egenproducerad el slipper man ju betala både skatt och nätöverföringsavgift på. Anläggningen fungerar så att man i första hand konsumerar el från sol anläggningen och därefter antingen levererar till eller konsumerar från elnätet, beroende på om man har överskott eller underskott på sol-el. El man levererar får man betalt ungefär spottpris för av sin el leverantör. Sen 2015 får man även ett skatteavdrag på 60öre per levererad kWh, vilket förbättrar kalkylen. Det är dock fortfarande något mer lönsamt att konsumera än att sälja sin el och vem vet hur länge skatte avdraget finns kvar.

Mot denna bakgrund skall man vara medveten om att el- konsumtionen vanligtvis är störst på morgon, kväll och kalla nätter, då man har låg eller ingen produktion. El konsumtionen är i synnerhet hög på vintern och då det ofta är mulet, dagarna är korta och solens elevation är låg är sol-el produktionen låg. Under hela December producerar man ungefär lika mycket el som man gör en solig sommardag

Det vore önskvärt att kunna lagra åtminstone en del av den el man producerar, för att på så sätt minimera behovet att köpa el från nätet. Batterilösningar finns, men de är ganska dyra i dagsläget. Om priserna går ner kan detta dock bli attraktivt, och man kan fundera över om den inverter man köper skall vara förberedd för batteriladdning (sk hybridinverter), för att på så sätt ha möjlighet att investera i batterier vid en senare tidpunkt

Min erfarenhet

Trots den svåra kalkylen räknar jag med en ca 10årig avskrivning på investeringen och en livstid på anläggningen på 25år. Det är inte många investeringar som ger långsiktig avkastning på ca 10%, samtidigt som en minskad elförbrukning höjer värdet på fastigheten. Sist och kanske viktigast, så har jag minskat mitt CO2 avtryck med 7786kg vilket motsvarar 234 planterade träd.

På de nästan exakt två år jag haft min anläggning har jag producerat 20000kWh, dvs jag har en årsproduktion på 10000kWh. Detta är ungefär hälften av årskonsumtionen. Men av resonemanget ovan har jag långtifrån halverat min elräkning. För att räkna på lönsamheten måste man hela tiden hålla koll på spottpriset, sin egenkonsumtion och nätkonsumtion. Med de nya elmätare som vi på persikan fick installerade under 2021 är detta nu fullt möjligt och ganska enkelt att hålla reda på. Jag har dock inte orkat/haft tid med denna analys, men kanske kommer det under 2022. Som exempel har jag illustrerat min elkonsumtion under en kort men i övrigt ganska solig januaridag (2022-01-17), då elen kostade runt 3kr/kWh.

Hur går man tillväga om man bestämt sig

Bygglov

Det har tidigare krävts bygglov för att få montera solceller på våra fastigheter. Under 2022 ha kommunen omvärderat vilka byggnader som kräver bygglov för solceller. Omvärderingen innebär att det inte krävs bygglov längre. Detta underlättar processen väsentligt. Man kan läsa mer om Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer på Lunds kommuns webbsida 

Val av leverantör

När väl bygglovsprocessen är igång är det dags att kontakta e eller flera leverantörer och begära in offert(er)
Vi valde som sagt Otovo, som nås via deras webbsida https://otovo.se

Byggstart

Eftersom bygglov inte längre krävs behöver man inte vänta på starttillstånd från kommunen. Vår installation tog ca 2-3 dagar och Otovo skötte alla kontakter med underleverantörer som behövdes. I samband med att man tar anläggningen i drift behöver man ett sk mikroproducentavtal med en elleverantör. De flesta elleverantörer erbjuder detta

Batteridrift

I takt med att priserna på batterier går ner och priserna på EL går upp ökar intresset för solcells system med batteri. I skrivande stund är det enl ref 1, ännu inte ekonomiskt försvarbart eftersom förtjänsten av egenkonsumtion jämfört med att sälja elen bara blir ca 20öre per kWh. Om skatteavdraget på 60öre/kWh för såld sol el förändras eller slopas och elpriserna skjuter i höjden förändras denna kalkyl drastiskt. Men det kan så klart vara intressant av andra anledningar. Leverantörerna arbetar för fullt med lösningar för detta och jag förväntar mig att det kommer hända mycket på denna marknad inom de kommande 1-2 åren

Som jag nämnde tidigare vore det ekonomiskt gynnsamt att spara producerad el när man har överproduktion för att kunna använda det vid en annan tidpunkt “energiflyttning”.  Dessutom är det så att elproduktionen slutar i händelse av strömavbrott, så tråkigt nog fungerar solcellerna inte som back-up. En batterilösning löser båda dessa uppgifter, men det kostar lite extra. Beroende på om man vill ha back-up eller nöjer sig med energiflyttning, så blir lösningarna lite olika komplexa, där back-up är den mer komplexa av de två. En vanlig storlek på batteri för en villa av vår storlek är 10kWh, men gränsen uppåt sätts främst av priset

Energiflyttning:
Om man vill flytta energi krävs ett batteri och en sk hybridväxelriktare tex från SolarEdge’s StoreEdge serie. Det går idag att komplettera en “vanlig” växelriktare med 3st batteriinterface (en för varje fas) ss SolarEdge’s StoreEdge gränssnitt. SolarEdge rekommenderar dock att man använder en hybridväxelriktare. En hybridväxelriktare ligger i runda slängar 10.000kr högre i pris än en utan batteriladdnings stöd. Troligtvis får man 50% grönt avdrag för utrustning för batteridrift.

Back-up
Om man vill kunna använda sina solceller även vid strömavbrott, krävs ett batterisystem med så kallad ödriftsfunktionalitet. Ödrift innebär tekniskt att man kan skilja solanläggningen från nätet och att det jordas separat. Ofta stöder ett sådant system även inkoppling av generator för reservkraft.  Systemet kan nu sättas i två lägen där man antingen använder batteriet för energiflyttning eller som back-up.  10kWh räcker dock inte särskilt långt, när solen gått ner. I praktiken får man välja att ha kvar ström till några väsentliga uttag så som kyl, frys, servrarna:), nätverk, modem, säkerhetssystem och kanske något enstaka uttag till. Övergången från nätdrift till batteridrift och vice versa sker inte helt avbrottsfritt, så vill man tex skydda servrarna får man ha kvar sin UPS. Solaredge har utrustning för ödrift på gång och detta kommer att finnas tillgängligt i Sverige  runt årsskiftet 2022-2023. 

Om man köpt sitt system från en systemintegratör så som Otovo och vill bygga ut sitt system, får man vara observant på vad som gäller för de installationsgarantier som de lämnar. Jag har varit i kontakt med Otovo och de hävdar att för att deras installationsgaranti skall gälla, måste jag anlita dem för alla ingrepp i installationen och de kan inte peka på någon ackrediterad installatör. Dessutom är det så att Otovo inte erbjuder utbyggnad av befintliga installationer. De kommer att göra det, men kan inte ge någon tidpunkt för detta. Exakt vad installationsgarantin innebär och vad den erbjuder utöver den garanti som leverantörerna av komponenter lämnar har jag inte grävt i.  Det känns svårt att komma vidare med Otovo i nuläget och jag kan bara hoppas att det kommer en lösning när SolarEdge väl börjar sälja sina back-up system i Sverige. 

Ett 10kWh batteri kostar ca 50000kr.  Det är oklart vad utrustning för ödrift kommer kosta. Det är troligt att man får 50% grönt avdrag för all utrustning som möjliggör batteridrift. Kolla för säkerhets skull med skattemyndigheten vad som gäller vid den tidpunkt du tänker investera

Elbil och solceller

Att kunna ladda sin Elbil med El från sina solceller känns trevligt. I praktiken kan vara så att bilen ofta inte är hemma under dagtid, när produktionen är som högst. Dessutom är som tidigare nämnts förtjänsten bara ca 20öre av att själv konsumera sin sol el jämfört med att sälja den. I slutänden är förtjänsten nog bara några 100-lappar per år i dagsläget. Fast det beror på politiska beslut om skattesubventioner och priset för “bortaladdning” av sin bil. 

Vehicle-to-grid (V2G)
En Elbil har vanligtvis ett batteri på 40-75kWh, dvs betydligt större än ett hembatteri.  Med en sk vehicle-to-grid lösning, skulle man kunna använda sin bils batteri som lagring, för att via laddboxen kunna pumpa tillbaka EL till elnätet eller till sin egen fastighet vid behov.  Det finns dock inga komersiella lösningar för detta idag av en rad olika anledningar så som oklarheter runt standardisering och batterigarantier

För att få en så framtidssäker och flexibel lösning som möjligt bör vi som samfällighet sträva mot en långsiktig elbilslösning där varje fastighet är ansluten till sin egen laddare på samfällighetens parkering. Vi har ibland kallat denna lösning för “förlängningssladdsalternativet”. Dessväre har energinmarknadsmyndigheten sagt nej till detta, något som vi överklagat. Mer om detta finns i ett separat inlägg

Teknik fördjupning

Håll koll på din el
Den tekniskt intresserade kan själv plocka hem data via solaredges webb API och välja att behandla det enl eget önskemål ss att importera in det i Home Assistant, som är ett ramverk för hemautomation, eller skriva en egen webb applikation. Influx är en tidsseriedatabas som lämpar sig utmärkt för lagring av tidsseriedata och Grafana passar bra för att illustrera data i Influx.  Home Assistant som jag själv använder, har  nyligen lagt till en massa funktionalitet för Home Energy Management, vilket innebär att man kommer från endel av hantverket med att skriva egna applikationer. Det går även att plocka ut data från solelsystemet direkt från invertern (sunspec modbus). 

Via “kundgränssnittet”, P1 porten (även kallad HAN) på våra nya elmätare, Sagemcom T211 kan den händige läsa ut förbrukning från och produktion till elnätet i realtid. Glöm inte att du måste kontakta kraftringen först, så de aktiverar din P1 port.  Det enklaste (och dyraste) sättet att att få ut data är att använda Tibber Pulse P1 (ca 1000 lappen om man inte är Tibber kund). Själv använder jag SlimmeLezer+ som en holländsk entusiast säljer via sin websida. Tillsammans med data från solcellerna har man möjlighet att ha fullständig koll på sitt EL läge var 10e sekund. 

Referenser

Författare

Martin Hellmark – P13
Artikels publicerades i Februari 2022 och uppdaterades senast 220320

Om Du uppskattar min artikel och i slutänden fastnar för ett Otovo system, får du gärna använda länken nedan, när du lägger din beställning, så kan vi få 2000kr var i tipsarbonus. Jag är nöjd med Otovo som leverantör men jag vill på inget sätt påverka dig.

https://www.otovo.se/r/rkhbz51wlwdbbg79ldkkrexmydlkg6e4

Senaste nytt
Subscribe
Notify of
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kerstin Beirup
2 years ago

Tack Martin, vilken fantastisk sammanställning! Massor av bra information.

Web admin
Admin
1 year ago

Bygglov krävs inte längre för solceller i vårt område. Artikeln har uppdaterat 230206 i linje med kommunens omvärdering av vilka byggnader som kräver bygglov för solceller ur kulturmiljösynpunkt.