Lundaförslag – med anl av elbilsladdning

Lundaförslag är ett sätt att föreslå idéer till kommunens politiker. Förslag med mer än 100 röster behandlas av den nämnd som frågan berör. Man kan läsa mer på Lunds kommun under Lundaförslaget.  Nyligen lades det upp ett förslag om att sänka eller helt avskaffa kostnaden för att ändra i samfälligheters anläggningsbeslut, map elbilsladdning.  Vi försöker […]

Lundaförslag – med anl av elbilsladdning Read More »