Info om elbilsladdning på persikan

Nuläge

Det har varit lite tyst om planerna för elbilsladdning på Persikan. Det innebär dock inte att vi inte arbetat med frågan. Styrelsen tillsammans med elbilsgruppen har under året övervägt 7st olika alternativ att komma vidare. Ägandeformen samfällighet medför att det blir betydligt mer komplicerat än för bostadsrätter eller fristående fastigheter, med garage i direkt anslutning till fastigheten. Regelverket för samfälligheter är dessutom ett rörligt mål, eftersom det pågår många initiativ för att förenkla och uppmuntra övergången till ett fossilfritt samhälle.

Följande dokument sammanfattar och beskriver de olika alternativ vi överväger: 

Elbilsladdning på Persikan

Framtid

22 April 2022 fick vi avslag på vår överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut att inte acceptera undantaget i nätkoncessionen. Motiveringen är:

“Ledningarna anses inte vara lokaliserade i omedelbar närhet till vart och ett av bostadshusen utan det rör sig om ett större område som innehas av flera fastighetsägare. Enligt domstolens mening är utbredningen av ledningsnätet för stort för att kunna undantas från koncessionskravet”

Detta avslag innebär att det alternativ vi kallar “förlängningssladden” inte är en framkomlig väg. Slutsatsen vi drar av detta är att vi kommer gå vidare med något av de andra alternativen

Arbetet som kvarstår är nu att:

  • Ta fram ytterligare detaljerad information om den tekniska lösningen. 
  • Genom anbudsförfarande, få bättre uppfattning om kostnader förknippade med en installation 
  • Hålla extra föreningsstämma för beslut om lösning
  • Hålla lantmäteriförrättning för det alternativ vi vill ha
  • Handla upp och genomföra installation och driftsättning

Med den information vi har idag tycker vi från styrelsen och elbilsgruppen att lösningen som innebär skapandet av en ny gemensamhetsanläggning för laddning av elbilar, låter mest attraktiv. Vi hoppas också att det är så många av Persikans medlemmar som ser fördelarna med infrastruktur för elbilsladdning att andelarna i anläggningen kommer kunna fördelas lika mellan samtliga 51 medlemmar.  Arbetet framöver får utvisa vilket som passar oss bäst.

Avslutningsvis vill vi flagga för att det finns utrymme för fler medlemmar att engagera sig i elbilsgruppen, som idag utöver styrelsen består av Urban Ståhl.

Använd gärna kommentarsfältet nedan för att dela med dig av dina synpunkter

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments