September 2022

Extrastämma den 8e November

Den 8e November 2022, kl 19:00 håller Persikans Samfällighetsförening extrastämma i Järnåkraskolans matsal. Mer information kommer att skickas ut senast 2v innan mötet, och finns tillgängligt på: https://persikan.se/arsmote/ Preliminär Dagordning: Beslut om bildande av GA:3 för utrustning för elbilsladdning. Information om konsekvenser ss kostnader och valmöjligheter för samfällighetens medlemmar. Godkännande av inriktning för renovering av […]

Extrastämma den 8e November Read More »