Extrastämma den 8e November

Den 8e November 2022, kl 19:00 håller Persikans Samfällighetsförening extrastämma i Järnåkraskolans matsal. Mer information kommer att skickas ut senast 2v innan mötet, och finns tillgängligt på: https://persikan.se/arsmote/

Preliminär Dagordning:

  1. Beslut om bildande av GA:3 för utrustning för elbilsladdning. Information om konsekvenser ss kostnader och valmöjligheter för samfällighetens medlemmar.
  2. Godkännande av inriktning för renovering av parkeringsmurar
  3. Beslut om ny ordförande fram till ordinarie stämma
  4. Beslut om ersättning till styrelsen, under räkenskapsåret 2022, i form av avtackningsmiddag för avgående styrelsemedlemmar
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments