Elbilsladdning – ett räkneexempel

På extramötet den 16e Nov, 2022 kom det upp endel frågor om kapaciteten på elbilsladdarna.

Kapacitet

Här kommer en liten sammanställning av kapaciteten per parkering för några olika säkringsalternativ. Notera att ström, tillgänglig effekt och mil gäller per parkering och altså delas mellan de bilar som är inkopplade. I räkneexemplet har jag antagit att energiförbrukningen för en medelelbil är 1.85kWh/mil och att en natts laddning är 10 timmar. Förbrukningen varierar naturligtvis med en rad parametrar som tillexempel biltyp, körstil och temperatur

Figur 1: Kapacitet per parkering och service nivå per användare

Hemladdning dimensioneras så man klarar en rimlig jobb pendling på en natts laddning. Det är alltså inte ekonomiskt försvarbart att dimensionera en privat anläggning för snabbladdning eller ens för att klara en långresa på en natts laddning hemma. En långresa kan med andra ord kräva endel planering.

Tabell 1 ovan visar ett räkneexempel på hur man skulle kunna skala upp säkringen per parkering för att behålla servicenivå, men inte dra på sig onödigt stor nätavgift. 

Kostnad

För enkelhets skull har jag räknat med 10 laddpunkter per parkering. Den ökade totala nätavgiften, för samtliga parkeringar, kommer att slås ut på de som använder anläggningen och landar på ca 170kr/användare och månad. Den exakta faktiska uppsäkringskostnaden per användare kommer att bero lite på hur användarna fördelar sig på parkeringarna, men för enkelhets skull tänker vi oss en schablonavgift.  Tabell 2 nedan visar uppsäkringskostnaden för 2 olika användar tillströmnings scenarier. Den totala fasta kostnaden för att vara användare av Persikans elbilsanläggning kommer att vara uppsäkringskostnaden plus abonnemangsavgiften till den tjänsteleverantör som står för laddningsabonnemangen. Vi vet idag inte exakt var abonnemangsavgiften kommer landa, men vi tror någonstans runt 100kr/mån. Total fast avgift hamnar därmed på ca 270kr/mån per användare. Om man är medlem i anläggningen och inte använder den (saknar abonnemang) kommer man inte betala någon fast avgift. Som medlem  i anläggningen kommer man dock behöva stå för underhållskostnaden, vresig man är användare eller inte, men den bör bli försumbar i sammanhanget.

Figur 2: Uppsäkringskostnad för två scenario
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments