Elbils info

I dagarna har vi alla fått individuella brev från Lantmäteriet med information om att de har påbörjat behandling av vår ansökan att upprätta en ny gemensamhetsanläggning som ska hantera framtida elbilsladdning. Väntan har varit lång men vi hoppas att det nu går fortare. I brevet nämns information om debitering. Detta kan du som fastighetsägare bortse […]

Elbils info Read More »