Elbils info

I dagarna har vi alla fått individuella brev från Lantmäteriet med information om att de har påbörjat behandling av vår ansökan att upprätta en ny gemensamhetsanläggning som ska hantera framtida elbilsladdning. Väntan har varit lång men vi hoppas att det nu går fortare. I brevet nämns information om debitering. Detta kan du som fastighetsägare bortse från. Debitering av arbetet kommer att ske till samfälligheten.

Efter att GA3 är upprättad kommer vi att söka om bidrag från Naturvårdsverket för installation av laddare. När detta är beviljat kommer nästa steg i processen att genomföra avtalsskrivning med entreprenör och därefter installation. Mer info följer.

/Elbilsgruppen

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments