February 2024

Uppdatering om elbilsladdarna

Det ser nu ut som om Persikans elbilsladdare , som diskuterat under lång tid äntligen blir verklighet. I November 2023 inrättade Lantmäteriet en ny gemensamhetsanläggning (GA:3) för infrastruktur för laddning av elbilar. I december ansökte vi om bidrag från Naturvårdsverket. Handläggningstiden uppskattas till 5 månader vilket betyder att vi under våren kommer kunna dra igång […]

Uppdatering om elbilsladdarna Read More »