Bygglov för solceller behövs inte längre

Bygglov krävs inte längre för solceller på Persikan. Artikeln “Solceller på Persikan” har uppdaterat 230206 i linje med kommunens omvärdering av vilka byggnader som kräver bygglov för solceller ur kulturmiljösynpunkt. Därmed förenklas processen för att installera solceller väsentligt för oss. Röd markering nedan anger kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Läs mer HÄR på Lunds kommuns hemsida

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments