Underhåll - Styrelse

Anteckningar från årliga genomgångar av Persikans underhållsplan med HSB

2023
Underhållsbesikting 20230120

2022
Underhållsbesiktning 20220127
Kommentarer 2022

VVS underhåll

Finns HÄR

Övrigt underhåll

Utlåtande från elbesiktning utförd av Lunds Byggnadselektriska – 230802: