Underhåll - Styrelse

Anteckningar från årliga genomgångar av Persikans underhållsplan med HSB

2023
Underhållsbesikting 20230120

2022
Underhållsbesiktning 20220127
Kommentarer 2022

VVS underhåll

Finns HÄR